История

Разкажете вашата история!

Ние бихме искали да чуем вашите съвети. Как се справихте с конфликтите, ако сте имали такива, с роднините си или тези на своята половинка? Помогнете на младоженците да почерпят от вашия опит. С ваше разрешение и селекция от наша страна историите ви ще бъдат публикувани на нашия сайт!

Напишете ни какво за вас е близостта между съпрузите, кои са петте най-важни за нейното изграждане неща, кои са нейните врагове.

Желаете ли да участвате в семинар на тази тема?

Разбира се ще има поощрителни награди на най-интересните истории и съвети!!!